նʳlˈXܰllY3٨H>aPዟJ>4Q7 ׅ5bM>Dr cKd`4 Xa=_H˨7 ~,7AKw$xw`InE0cE`}v6L5s"' ֈE'q44bĹOBhbȊ#TB6( caȘ)BIF1b-cQf&$a |i{92c5ϱB. /IO=,sDq@]O mـkHȉ\ֹU#2oy(kFS䌺΀CW;dž D4uY%FuZ= (sUΨ:5\VOAk63Ny#TװC8G\ wJrZDy蘪VZ{/1 ;r|bZr:csb@eA7w"?t! F'qGS|Dp\Drf$7ᱨJMFiLLɿH@gbar>t!;+mK C;tv'`֘7_ȉȧ/bI ,A%ڇWz{l{})=uK\8@eixRs$|n^z[/]n~-3*.AȽ" Xľ3w_ȅ!d#Ax2|N2،}TL} :0fot#T򈃷@^daj(v}.݄y*,JH[:]n!C6|Rw_!`D]*;E?/ ckfHڮ[~ <@ ;rs.iGiفT`lEѾv~wu>guЛ5o^Ws}ܧюb[:2B-nzܻ93@E? Pp?V>D\ncA#+@eSZf]f[b_vlmV v5 (P*]L+]2( ׌kW̲esEƴ f5Ynؗd*冈`:"Y2,c7κy"2c \b3},߷uҒvsib?YvnCD[nu{d#e6 ًif,Y-۔NJR[ОB1it(tsi #mMp5=K]@m4rP"lx.h0Gr&e&q-@B/*ˇ3+:p#@8p6T 9sbd#X<- .ǧl^sT|-aԿ}^6CN~9v/HU@v,A9(+q` (lP=j)xhw<ZB;j srB4y=ٖ<UV0[/-[6*Q/PT{'r<Ƕ]6G71XZ1ja􅜉]#,07vG4| T 捘3E7us:mBQbOQ\NelOrO`!PDfo>k57 E|ٕQ⨏:n|g8Z.0:_gZ3v݌{ѱ3;D3fw<m6 ;lavG]^gwbۍYs֚my,`YgA;DYHY嚁|@fY&tS҈on,HU\.|f3I۠\r9yN I65TRg_:hzSmL `8D'dXz|dK4~x㰷zU/HNAj0je6.0\G8h5Il[1 > uNMd@N[aKBE'KR:N\#!> XJB K |ppXb\㠂qA;C=Iη?ݟا+VlW,q˜ÐA~?T;,1K˘Utqs"gY*kw'29l|B`|i霩k5qeU; ,KTb-Dm%Wtޟՠb4Md:]p AII5+BagI慱d 4%W꺈x0GbȈ C_Rpr ЯC~)&~5&G깒a}-hTȈҋL~~.IyIJp- e4ߤ-\6vy(;mHr/k]J\<#@ &X8>cNi\NWH[}Fk/qsYҞ!%ҫNΕ|%θ$0)UgtI2F+lp(VɷJ@REz#e,yen aTx-I Q;ثoxɫ i/I۳.̧e Z.D7̦lÉ߷dtMn%[ ѐ~Ϧqnoa_ٔ.7„gtn\ka LSDwbIr_DI< `3[!#]qp)TEU/Ӳb#2'2RKU7&#WFs(2 s$ߖ<, 45>F7v=EEH`DfcSf >EKl_$' A-,kk:__r,Eoosn7M$n-v%r6v߄Sdlko)ٕv9:+V`,1keq,`ژ{F$nmAZ+oWIcsdeI]'8%a]^>/;|$X~L;S604u'l-_ٕQvuWWѿ5]tɻ]|&wcO/R+/sf͊+ԧٮ7)ǣFf[-mMC6m94"K(Jw^/%CID>\(ֲ5O_W¼ŇkV`{ˀSZ 1-wrhrԈM#zRMGʏj@Z(lYM1㫬蔊aȂ0 Px6Pʖa4`Y:dLmstj9E;3PǑL9^8uEzu }D|L<h"لdn qeIi(b|FBbV>=yWѓJ-,LdG$, G3Ufꍌ7^!3U"Ag/hAWFkbb0Ob١ї[w_eqDvԳGf RZm^Y !pUhU <\x,g"+?#7Ҕ`C%fX*+L2iS}U[#6[NN2. 2e@-řQ+OH&3Tt]Ks \pz:e()9~ ԯ ?0#3_K46J5nC~VK2Q#@YJ|6!wEQZ(46 W\o+mEz'I-&NSXD!7/..oo__| |s}EN!@o7'C[. ->4vHu7[ʀh.*(SG M qi~4Ng{U նʳlˈXܰllY3٨H>aPዟJ>4Q7 ׅ5bM>Dr cKd`4 Xa=_H˨7 ~,7AKw$xw`InE0cE`}v6L5s"' ֈE'q44bĹOBhbȊ#TB6( caȘ)BIF1b-cQf&$a |i{92c5ϱB. /IO=,sDq@]O mـkHȉ\ֹU#2oy(kFS䌺΀CW;dž D4uY%FuZ= (sUΨ:5\VOAk63Ny#TװC8G\ wJrZDy蘪VZ{/1 ;r|bZr:csb@eA7w"?t! F'qGS|Dp\Drf$7ᱨJMFiLLɿH@gbar>t!;+mK C;tv'`֘7_ȉȧ/bI ,A%ڇWz{l{})=uK\8@eixRs$|n^z[/]n~-3*.AȽ" Xľ3w_ȅ!d#Ax2|N2،}TL} :0fot#T򈃷@^daj(v}.݄y*,JH[:]n!C6|Rw_!`D]*;E?/ ckfHڮ[~ <@ ;rs.iGiفT`lEѾv~wu>guЛ5o^Ws}ܧюb[:2B-nzܻ93@E? Pp?V>D\ncA#+@eSZf]f[b_vlmV v5 (P*]L+]2( ׌kW̲esEƴ f5Ynؗd*冈`:"Y2,c7κy"2c \b3},߷uҒvsib?YvnCD[nu{d#e6 ًif,Y-۔NJR[ОB1it(tsi #mMp5=K]@m4rP"lx.h0Gr&e&q-@B/*ˇ3+:p#@8p6T 9sbd#X<- .ǧl^sT|-aԿ}^6CN~9v/HU@v,A9(+q` (lP=j)xhw<ZB;j srB4y=ٖ<UV0[/-[6*Q/PT{'r<Ƕ]6G71XZ1ja􅜉]#,07vG4| T 捘3E7us:mBQbOQ\NelOrO`!PDfo>k57 E|ٕQ⨏:n|g8Z.0:_gZ3v݌{ѱ3;D3fw<m6 ;lavG]^gwbۍYs֚my,`YgA;DYHY嚁|@fY&tS҈on,HU\.|f3I۠\r9yN I65TRg_:hzSmL `8D'dXz|dK4~x㰷zU/HNAj0je6.0\G8h5Il[1 > uNMd@N[aKBE'KR:N\#!> XJB K |ppXb\㠂qA;C=Iη?ݟا+VlW,q˜ÐA~?T;,1K˘Utqs"gY*kw'29l|B`|i霩k5qeU; ,KTb-Dm%Wtޟՠb4Md:]p AII5+BagI慱d 4%W꺈x0GbȈ C_Rpr ЯC~)&~5&G깒a}-hTȈҋL~~.IyIJp- e4ߤ-\6vy(;mHr/k]J\<#@ &X8>cNi\NWH[}Fk/qsYҞ!%ҫNΕ|%θ$0)UgtI2F+lp(VɷJ@REz#e,yen aTx-I Q;ثoxɫ i/I۳.̧e Z.D7̦lÉ߷dtMn%[ ѐ~Ϧqnoa_ٔ.7„gtn\ka LSDwbIr_DI< `3[!#]qp)TEU/Ӳb#2'2RKU7&#WFs(2 s$ߖ<, 45>F7v=EEH`DfcSf >EKl_$' A-,kk:__r,Eoosn7M$n-v%r6v߄Sdlko)ٕv9:+V`,1keq,`ژ{F$nmAZ+oWIcsdeI]'8%a]^>/;|$X~L;S604u'l-_ٕQvuWWѿ5]tɻ]|&wcO/R+/sf͊+ԧٮ7)ǣFf[-mMC6m94"K(Jw^/%CID>\(ֲ5O_W¼ŇkV`{ˀSZ 1-wrhrԈM#zRMGʏj@Z(lYM1㫬蔊aȂ0 Px6Pʖa4`Y:dLmstj9E;3PǑL9^8uEzu }D|L<h"لdn qeIi(b|FBbV>=yWѓJ-,LdG$, G3Ufꍌ7^!3U"Ag/hAWFkbb0Ob١ї[w_eqDvԳGf RZm^Y !pUhU <\x,g"+?#7Ҕ`C%fX*+L2iS}U[#6[NN2. 2e@-řQ+OH&3Tt]Ks \pz:e()9~ ԯ ?0#3_K46J5nC~VK2Q#@YJ|6!wEQZ(46 W\o+mEz'I-&NSXD!7/..oo__| |s}EN!@o7'C[. ->4vHu7[ʀh.*(SG M qi~4Ng{U

Green Party of California fully endorses May 1 immigrant rights rallies; Chastise Democrats for not supporting boycott, full legalization

GREEN PARTY OF CALIFORNIA NEWS RELEASE

SACRAMENTO (April 30, 2006) - The Green Party of California has officially endorsed - in sharp contrast to the Democratic and Republican parties - the massive rallies planned Monday for the "Great American Boycott/A Day Without an Immigrant" all around the state and country.

The Greens said they fully support the right, and the will, of the Latino Community to not go to school, or work and, in effect, not buy anything Monday, May 1.

"We encourage everyone, immigrant or not, to support this very important day," spokesperson Pat Driscoll said. "We ask all Green Party members participate by not going to work, or school, or buying anything, and attend a pro-immigrant rally near where they live."

Greens are quick to point out the major difference between them and the Democrats - just Saturday Sen. Dianne Feinstein, at the Democratic State Convention, said she did not support the boycott and urged students and workers to stay home.

However, two Green Party candidates vying to be the one to battle Feinstein in November for the Senate seat, support the boycott and full legalization for immigrants.

"Nothing short of equality is acceptable," said Todd Chretien, one Senate hopeful, while Tian Harter, another Green running for Senate said: "We need amnesty."

And, Green Party congressional candidate Jeff Kravitz (5th, Sacramento) chastised Democrats at a rally at the Democratic Convention Saturday, noting Democrats are absent "while millions of workers in America are denied basic rights because of their immigration status."

"We do not need a 'temporary worker program' as Republicans and Democrats support that will allow even more exploitation of these workers, but rather a program for amnesty and full legalization that will grant all workers full citizenship in a timely manner," said Kravitz, a constitutional law professor.

-30-

Contacts:
Crescenzo Vellucci, State Press Office, 916.996.9170,
Sara Amir (Los Angeles), 310.270.7106,
Dr. Bob Vizzard (Sacramento), 916.206.8953,
Daniel Brezenoff (Southern California), 310.422.2211,
Susan King (San Francisco), 415.823.5524,

The Green Party of California
PO Box 2828
Sacramento, CA 95812
Phone: (916) 448-3437
Web: http://www.cagreens.org
EMail:

նʳlˈXܰllY3٨H>aPዟJ>4Q7 ׅ5bM>Dr cKd`4 Xa=_H˨7 ~,7AKw$xw`InE0cE`}v6L5s"' ֈE'q44bĹOBhbȊ#TB6( caȘ)BIF1b-cQf&$a |i{92c5ϱB. /IO=,sDq@]O mـkHȉ\ֹU#2oy(kFS䌺΀CW;dž D4uY%FuZ= (sUΨ:5\VOAk63Ny#TװC8G\ wJrZDy蘪VZ{/1 ;r|bZr:csb@eA7w"?t! F'qGS|Dp\Drf$7ᱨJMFiLLɿH@gbar>t!;+mK C;tv'`֘7_ȉȧ/bI ,A%ڇWz{l{})=uK\8@eixRs$|n^z[/]n~-3*.AȽ" Xľ3w_ȅ!d#Ax2|N2،}TL} :0fot#T򈃷@^daj(v}.݄y*,JH[:]n!C6|Rw_!`D]*;E?/ ckfHڮ[~ <@ ;rs.iGiفT`lEѾv~wu>guЛ5o^Ws}ܧюb[:2B-nzܻ93@E? Pp?V>D\ncA#+@eSZf]f[b_vlmV v5 (P*]L+]2( ׌kW̲esEƴ f5Ynؗd*冈`:"Y2,c7κy"2c \b3},߷uҒvsib?YvnCD[nu{d#e6 ًif,Y-۔NJR[ОB1it(tsi #mMp5=K]@m4rP"lx.h0Gr&e&q-@B/*ˇ3+:p#@8p6T 9sbd#X<- .ǧl^sT|-aԿ}^6CN~9v/HU@v,A9(+q` (lP=j)xhw<ZB;j srB4y=ٖ<UV0[/-[6*Q/PT{'r<Ƕ]6G71XZ1ja􅜉]#,07vG4| T 捘3E7us:mBQbOQ\NelOrO`!PDfo>k57 E|ٕQ⨏:n|g8Z.0:_gZ3v݌{ѱ3;D3fw<m6 ;lavG]^gwbۍYs֚my,`YgA;DYHY嚁|@fY&tS҈on,HU\.|f3I۠\r9yN I65TRg_:hzSmL `8D'dXz|dK4~x㰷zU/HNAj0je6.0\G8h5Il[1 > uNMd@N[aKBE'KR:N\#!> XJB K |ppXb\㠂qA;C=Iη?ݟا+VlW,q˜ÐA~?T;,1K˘Utqs"gY*kw'29l|B`|i霩k5qeU; ,KTb-Dm%Wtޟՠb4Md:]p AII5+BagI慱d 4%W꺈x0GbȈ C_Rpr ЯC~)&~5&G깒a}-hTȈҋL~~.IyIJp- e4ߤ-\6vy(;mHr/k]J\<#@ &X8>cNi\NWH[}Fk/qsYҞ!%ҫNΕ|%θ$0)UgtI2F+lp(VɷJ@REz#e,yen aTx-I Q;ثoxɫ i/I۳.̧e Z.D7̦lÉ߷dtMn%[ ѐ~Ϧqnoa_ٔ.7„gtn\ka LSDwbIr_DI< `3[!#]qp)TEU/Ӳb#2'2RKU7&#WFs(2 s$ߖ<, 45>F7v=EEH`DfcSf >EKl_$' A-,kk:__r,Eoosn7M$n-v%r6v߄Sdlko)ٕv9:+V`,1keq,`ژ{F$nmAZ+oWIcsdeI]'8%a]^>/;|$X~L;S604u'l-_ٕQvuWWѿ5]tɻ]|&wcO/R+/sf͊+ԧٮ7)ǣFf[-mMC6m94"K(Jw^/%CID>\(ֲ5O_W¼ŇkV`{ˀSZ 1-wrhrԈM#zRMGʏj@Z(lYM1㫬蔊aȂ0 Px6Pʖa4`Y:dLmstj9E;3PǑL9^8uEzu }D|L<h"لdn qeIi(b|FBbV>=yWѓJ-,LdG$, G3Ufꍌ7^!3U"Ag/hAWFkbb0Ob١ї[w_eqDvԳGf RZm^Y !pUhU <\x,g"+?#7Ҕ`C%fX*+L2iS}U[#6[NN2. 2e@-řQ+OH&3Tt]Ks \pz:e()9~ ԯ ?0#3_K46J5nC~VK2Q#@YJ|6!wEQZ(46 W\o+mEz'I-&NSXD!7/..oo__| |s}EN!@o7'C[. ->4vHu7[ʀh.*(SG M qi~4Ng{U